ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE – TERMO

Nastavení teploměrů

Při cejchování teploměrů je dobré si ujasnit jaký rozsah měření budeme požadovat a podle toho zvolit referenční body cejchování. Běžně se používá teplota 0°C a 100°C. Toto má vliv na přesnost měření, dle tabulky a grafu vidíme, že je lepší použít jako referenční body 20°C a 80°C. Docílíme tím větší přesnosti v rozsahu -20°C … 100°C. Jako příklad dosažení přesnosti při různých referenčních bodech nabízím tabulku a graf. Dále, při použití referenční teploty 100°C se používá vařící voda. Je nutno brát v úvahu bod varu vody při různém tlaku, závisejícího na venkovním tlaku a na nadmořské výšce. Pro přehled uvádím příslušnou tabulku.