Přístroje pro energetiku

Regulátor osvětlovacích soustav

Regulátor osvětlovacích soustav pro ekonomický provoz veřejného osvětlení, nádraží,
průmyslových hal, skladů, sportovišť apod. Regulátory jsou vyráběny ve spolupráci s firmou DK-ELVIS s.r.o.

Charakteristické vlastnosti

 • regulace výbojkového a zářivkového osvětlení kvazilineární regulací napětí
 • automatická stabilizace výstupního napětí na nominální (volitelnou) hodnotu
 • měření výstupních proudů a napětí s registrací úspor
 • chráněným systémem binárního spínání 15. kroků vývodů transformátorů čtyřmi kombinacemi
 • jemný regulační skok o hodnotě 4V činí v poměru k síťovému napětí pouze 1,74 %
 • regulace nezpůsobuje změnu účiníku
 • výstupní průběh napětí je bez zkreslení
 • skoková regulace nevyvolává harmonické kmity
 • jednoduchá konstrukce umožňuje servis vlastními pracovníky údržby VO
 • regulátor je sestaven z tuzemských, běžně používaných komponentů
 • zařízení lze ovládat nadřazenými systémy regulace podnikové energetiky

 

Základní deska elektroměru
Displej elektroměru

Tyto výrobky jsou vyráběny výhradně pro firmu DK ELVIS

 

Proudový omezovač – Limitér Proudové Zátěže – LPZ

Limitér proudové zátěže (dále LPZ) má funkci paralelního měřidla tří fázových proudů s nastavitelnou hladinou a vypínáním při jejího překročení. Charakteristika vypínání je nastavitelná programem.

Funkce LPZ je možno zvolit programově:

 • Simulace jističe, výstupní relé LT hlídá překročení max. povolené proudové zátěže dle programu.
 • Hlídání proudové zátěžě, relé 1, 2 a relé 3 pracují jako signalizační nebo omezovací dvouhladinový výstup pro odběratele, nastavitelný programem.
 • Proudové vstupy L1, L2, L3 jsou určeny pro připojení proudových transformátorů X/5A jednotlivých fází. Proudy jednotlivých fází jsou snímány průchozími miniaturními měřícími transformátorky firmy TALEMA typu ASM 010. Přetížitelnost měření v lineárním pásmu je 400%.
 • Komunikace RS232 pro spojení s PC je vyvedena na tel. konektoru

Výstupy:
Relé LT: výstup relé, kterým se bude rozpojovat okruh podpěťové cívky nebo bude povelem ovládaná vyrážecí cívka jističe (deonu).
Relé 1, 2 a relé 3: výstup relé se spínacím kontaktem, funkce je nastavitelná programem

ovládací program PC

Kumulativní měřič maxima KMM3

Kumulativní měřič maxima KMM3 je moderní mikroprocesorový systém, který zajišťuje výpočet maximálního středního výkonu v průběhu integrační periody délky 15 minut. Měřič maxima umožňuje z důvodů interního generování měřících intervalů velmi přesné měření. Měří střední maximální výkon podle typu nosního elektroměru, tj. činný výkon. Elektronický kumulativní měřič maxima s LCD zobrazovačem umožňuje za pomocí nosného elektroměru měřit střední maximální výkon a kumulovat ho.

Na alfanumerickém displeji je možné v módě odčítávání zobrazit následující údaje:

 • hodnota maximálního výkonu
 • hodnota kumulace max. výkonů
 • počet zúčtování

Údaje jsou ukládané do EEPROM, která neztratí informace v případě výpadku napájecího napětí. Modul měřiče je zabudovaný v nosném elektroměru na dvou ocelových úhelnících, upevněných na levém a pravém hnacím systému pomoci dvou plastových šroubků.

Modul se skládá z:

 • prvek optoelektronického snímače ( je součásti karty KMM3)
 • elektronická karta měřiče maxima KMM3
 • nulovací tlačítko
 • spínaný zdroj 3*230V AC / 5V DC

Indikátor digitálních veličin IDV 1000

Indikátor digitálních veličin IDV 1000 zobrazuje na displeji hodnotu okamžitého výkonu sledovaného zařízení. Indikátor je řízen pulsy z elektroměru. Indikátor zároveň vyhodnotí úrovně předem zadaných hodnot sledovaných výkonů a zapne příslušné relé.

Indikátorem můžeme řídit následující hodnoty:

 1. Překročení povoleného maximálního výkonu v závislosti na čase. Pokud je tato funkce zapnuta (viz Programování ), indikátor při překročení zadaného výkonu po dobu větší než je příslušný čas sepne určené relé.
 2. Podkročení povoleného minimálního výkonu v závislosti na čase. Pokud je tato funkce zapnuta, indikátor při podkročení zadaného výkonu po dobu větší než je příslušný čas sepne určené relé.
 3. Překročení totálního maximálního výkonu. Pokud je tato funkce zapnuta, indikátor při překročení zadaného výkonu po dobu větší než je příslušný čas sepne určené relé. Součástí indikátoru je i čítač práce. Můžeme si zjistit, kolik práce bylo spotřebováno od okamžiku vynulování čítače dat.