Programovatelné automaty PA44, PA82

Článek Programovatelné automaty byl uveřejněn v časopise ELECTUS 99. Celý článek si můžete prohlédnout zde (bez obrázků). Příklady programů pro PA44, programy prenos.exe a preklad.exe jsou k dispozici zde download

Popisované programovatelné automaty je možno objednat formou stavebnice, nebo naprogramovaných procesorů.
Komunikace RS 232 ……… 320 Kč
Prog. automat PA 44 ……. 920 Kč
Prog. automat PA 82 ….. 1150 Kč
Naprogramovaný procesor + pl. spoj ….. 340 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez poštovného.