Regulátory

Regulátory TEM 0x byly vyvinuty pro řízení NC strojů, technologických linek a technologických procesů, potravinářských linek, klimatizačních jednotek, malých kotelen a sušáren apod. Regulátory jsou vybaveny pamětí dat EEPROM, autodiagnostikou chyb a systémem chybových hlášení.

Regulátor TEM 01

Pro složitější aplikace je používán regulátor s řídícím počítačem (alfanumerická membránová klávesnice a 4 místný display), který komunikuje pomocí sériové linky (RS232) s jednotlivými kartami.

Máme zpracovány následující karty:

 • karta s osmi digitálními vstupy (galvanicky oddělené)
 • karta s osmi digitálními výstupy (galvanicky oddělené, otevřený kolektor, relé)
 • karta s čtyřmi analogovými vstupy
 • karta s 3 digitálními vstupy a 5 digitálními výstupy (galvanicky oddělené)
 • reléová karta
 • karta zdroje 5 V / 2A
 • karta zdroje 12 V, včetně komunikace RS 232 (RS 485)

Jednotlivé karty můžeme dodat v provedení MODULBOX, s uchycením na DIN lištu.

Regulátor TEM 02

Je určen pro ovládání jednodušších NC strojů a linek (např. je použit pro řízení NC pásových pil firmy Pilous).

Regulátor má vybavení:

 • 8 vstupů – inkrementační snímače, indukční snímače, infra a jiné snímače, tlačítka
 • 8 výstupů – galvanicky oddělené), relé, nebo otevřený kolektor
 • regulátor je ovládán alfanumerickou membránovou klávesnici a má zabudován 4 místný display L
 • regulátor je vybaven sériovou komunikací RS 232 pro případné spojení s PC

Regulátor TEM 03

 

Regulátor je určen pro řízení nízkoteplotních (do 150 °C) linek v potravinářském průmyslu, klimatizačních jednotek, malých kotelen, sušáren apod.

Regulátor TEM 03 je vybaven 8 analogovými vstupy (měření teplot, relativní vlhkosti, polohy servomechanismů pod.) a 4 galvanicky oddělenými výstupy (relé, otevřený kolektor, a pod.)

Regulátor je ovládán 4 tlačítky, má vestavěn 4 + 1 místný display LED.

Reference:

Regulátory TEM 0x byly použity např.:
Pilous Brno
Regulátor TEM 02 pro řízení NC pásových pil
K stroj Vsetín
Regulátor TEM 01 pro řízení automatických úhlových zkracovacích pil na dřevo pro

technologii krovů MITEK. Tyto pily pracují v ČR, SR, Polsku, SRN, Jugoslávii a pod.
EKOVERMEX s.r.o. Žabeň
Regulátor TEM 01 pro řízení dávkovacích zásobníků pro balicí linku na bioprodukty.

Regulátor TEM 04 pro dávkování a plnění protamylu.

Hruška s.r.o., NOVEX Praha
Regulátor TEM 03 pro plně automatické řízení dozráváren banánů.

Jiné aplikace pro jednorázové účely jako např. řízení ohýbačky trubek, řízení automatické kolíkovačky pro firmu HASIL s.r.o. apod