Stavebnicová sila TEMco

Stavebnicová sila TEMco – řady D

Silo TEMco řady D je stavebnicové konstrukce, čtvercového půdorysu. Sestává z výsypné vany a z nástaveb, kterými lze realizovat požadovanou výšku a tím objem sila. Na výsypnou vanu jsou nasazeny nosné úhelníky, mezi které se pomocí vodorovných spojek usadí stěny sila, které jsou vyrobeny z dřevotřískových desek a opatřeny nátěrem. Silo je určeno k montáži v zastřešených prostorách. Při konstrukci sila bylo přihlédnuto hlavně k nízkým výrobním nákladům, jednoduché montáži sila na místě, k možnosti vytvářet sestavy o různých výškách a k možnosti řazení sil vedle sebe. Výška výsypky je standardně dodávána 900 mm nad podlahou.
Na požádání vyrobíme silo s jinou výškou výsypky nad podlahou.

Stavebnicová sila TEMco řady TR – Q

Silo TEMco řady TR-Q je stavebnicové konstrukce, čtvercového půdorysu. Silo je tvořeno trapezovými pozinkovanými plechy o tloušťce 0,8 – 1,2 mm a výšce 3 – 8 m. Silo lze umístit přímo na betonový základ nebo na výsypnou vanu. Silo je staženo opásáním pomocí spojek. Silo je určeno k montáži v zastřešených i venkovních prostorách. Při montáži ve venkovních prostorách je zatěsněno proti vnikání vody při dešti a je opatřeno stříškou. Při konstrukci sila bylo přihlédnuto hlavně k nízkým výrobním nákladům, jednoduché montáži sila na místě, k možnosti vytvářet sestavy o různých výškách a k možnosti řazení sil vedle sebe.
Silo trapezové, Myslůvka – Telč, 82 m3, postaveno 1995

Stavebnicová sila TEMco řady TR – K

Stavebnicová sila TEMco TR – K jsou určena k uskladnění, provzdušňování a dosoušení obilí. Při konstrukci sil byl kladen důraz na maximální jednoduchost montáže, dlouhodobou životnost sila, na variabilnost vysušování, plnění a pod. Vzhledem k použití samostatných svisle montovaných trapézových plechů na stěny je silo velmi odolné proti vnikání vlhkosti. Silo je samonosné konstrukce, upevněné kotvicími šrouby na základový betonový pás. Stěna sila je vyrobena z trapézových, podélně lomených plechů tloušťky 1 – 1,5 mm, žárově zinkovaných. Plechy jsou opatřeny otvory pro sešroubování sila. Sila jsou vyztužena zkruženými obepínacími pásy. Silo je sešroubováno na místě určení, kotvicí patky nosníků jsou zajištěny kotvicími šrouby Hilti, které jsou zavrtány a zalepeny do obvodového základového pásu. Silo je opatřeno otvorem pro čištění sila a pro vstup do sila. Tímto otvorem je možno do sila zavést vybírací šnekový dopravník. V horní části je silo vybaveno plnicím otvorem.

Sila velká

Stěny sila jsou složeny ze segmentů, vyrobených z trapézových plechů tloušťky 1,5 mm, žárově zinkovaných. Segmenty jsou spojeny pásnicemi z I profilů, a jsou vyrobeny ve dvou typech, při jejich montáži vznikne mnohoúhelníkový tvar sila. Silo je sešroubováno na místě určení, kotvicí patky nosníků jsou zajištěny kotvícími šrouby Hilti, které jsou zavrtány a zalepeny do obvodového základového pásu. Silo je opatřeno otvory pro čištění, plnění, vyskladnění a pro vstup do sila. Otvorem pro vyskladnění lze do sila zavést vybírací šnekový dopravník. V horní části je silo vybaveno plnicím otvorem.