Stroje pro zemědělství – Shrnovač mrvy vratný

Shrnovač mrvy vratný

Tyto shrnovače jsou poháněny šnekovou převodovkou 2,2 kW, vlastní pohon je řešen ozubeným kolem a hřebenem. Konstrukce hřebenu (vysekání tvaru z plechů 3 mm na NC strojích a následné sešroubování) značně sníží cenu oproti klasickým způsobem vyrobených hřebenů.

Popis shrnovače

Pohonná jednotka shrnovače mrvy je tvořena šnekovou převodovkou s motorem 2,2 kW, pohyb je realizován ozubeným kolem a skládaným hřebenem. Hřeben je uchycen pomocí dvou opěrek na vlastní shrnovací dráhu.

Reverzace pohybu je řízena elektronicky pomocí indukčního čidla. Toto řešení má výhodu v životnosti, neobsahuje žádné mechanické kontakty. Shrnovací dráha je tvořena spojenými profily U, každý o délce 6 m je opatřen 5 sklopnými svařovanými lopatkami.

Rozteč lopatek je 1,2m, délka posuvu cca 2,1 m. Pro stáje delší než 60 m můžeme zpracovat provedení SMV ze dvou kusů shrnovačů typu SMV 60, s tím, že provedeme elektronickou synchronizaci pohybu shrnovacích drah (zabezpečení proti kolizi).

Dále jsme schopni provést vynášecí dráhu do pravého úhlu elektronickým spřažením dvou kusů shrnovačů.